EFLUENTES

ANÁLISIS METODO
DQO Espectrofotométrico
DBO Respirométrico
Nitratos Espectrofotométrico
Fosfatos Espectrofotométrico
Fósforo total Espectrofotométrico
Sólidos Totales Evaporación a 102ºC
Sólidos sedimentables Sedimentación en Cono de Imhoff